Hlavná stránka

Prostredie na vytvorenie scenárov

Prostredie na vytvorenie scenárov (SDE) umožňuje vyhľadávať zdroje mimo bežného učebného obsahu, akými sú napríklad aplikácie a podujatia, ktoré by mohli mať vzdelávaciu hodnotu, alebo aj odborníci, ktorí by mohli prispieť k Vzdelávacím Aktivitám. Tieto zdroje pochádzajú z automatického vyhľadávania po webových stránkach. Okrem toho, môžete použiť SDE na to, aby ste zostavili Vzdelávací Príbeh za využitia najvhodnejších zdrojov, spoliehajúc na odporúčania, ktoré poskytuje SDE na základe posúdenia vášho profilu.

Prihláste sa, aby ste mohli objavovať a tvoriť učebné zdroje

Môžete objaviť zdroje a používať ich pri tvorení scenárov, vzdelávacích aktivít alebo vzdelávacích príbehov. Zaregistrujte sa, aby ste mohli vyskúšať SDE.

iTEC

Inovatívne technológie pre pútavú triedu (iTEC) je najväčšia iniciatíva zameraná na návrh vzdelávania a vyučovania v modernej triede.

http://itec.eun.org/

Objavujte

Dôležité aplikácie

Scenár

Významné podujatia

Vzdelávacia aktivita

Vytvoriť

Relevantné biografie

Vzdelávací príbeh

Dôležité prednášky