Historia De Aprendizaje
Cambiar imagen Saludaaa
Formación dos Equipos
Trátase de formar os equipos da clase tendo en conta uns criterios: Realización dun sociograma para que nos aporte información das relacións entre os alumnos. Aportación da información que ten a titora do curso.
SOÑAR
Soñar cunha vida máis saudable , mellor calidade de vida.
Investigamos e seleccionamos
Exploramos o tema, investigamos e reflexionamos sobre o que seleccionamos.
Traballo coa webquest
Resolvemos a webquest: ÁNIMO E A INVESTIGAR
Powerpoint de hábitos saúdables.
Realización e presentación do powerpoint
Clons. Calorías. Lago contaminado.
Actividades realizdas na clase de EF.
Arte-san. Comida san. Acumula chichas.
Actividades realizadas na clase de EF.
Rapeando
Actividade para inventar a letra do rap.
VÍDEO E REPRESENTACIÓN FINAL.
Gravación do vídeo e representación diante dos compañeiros o día final do trimestre.
+ Texto Libre Actividad Evento Aplicación Biografía Ponencia
Sitio Documental Curso Article Obra de arte Post
Slideshow Noticia Libro OER Widget