Tevékenységek
Alkoss!
A tanulók valamilyen produktum létrehozásával bizonyítják, hogy elsajátították a tananyagot, és megszerezték a szükséges készségeket. A produktum komplex alkotómunka során...


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary
Szelektálj!
A tanulók szétválasztják a munka folytatásához fontos hasznos és nem hasznos információkat, tevékenységeket és irányokat, egyúttal rangsorolják a hasznosítható elemeket.


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Szervezd meg!
Tanulói tevékenység, mely a célok meghatározását követően a szervezési folyamat lépéseire vonatkozik.


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Készíts interjút!
Termék bemutatása (projektnap) után interjút kell készíteni a közönség soraiból véletlenszerűen kiválasztott néhány személlyel. Az itt elhangzottak felhasználásra kerülnek...


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Vitázz!
Az adott kérdés körhöz a tanulók a pedagógus vezetésével vita keretében érveket és ellenérveket sorakoztatnak fel, és mérlegelik érveik lehetséges következményeit.


User Farkas Zsuzsanna
Vitázz!
Az adott kérdés körhöz a tanulók a pedagógus vezetésével vita keretében érveket és ellenérveket sorakoztatnak fel, és mérlegelik érveik lehetséges következményeit.


7216_1046129609836_3595917_a Mariann Sándor
Légy partner!
A diák a projekt feladat megvalósítása érdekében kapcsolatba lép, segítséget kér, együttműködik olyan nem oktatási intézménnyel (pl. múzeum, levéltár, felsőoktatási...


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Légy kíváncsi!
Az előzetes felmérések alapján a tanulói érdeklődés felkeltése és fenntartása.


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Vitatkozz!
“Magyarázz, érvelj, győzz meg engem!” A tevékenység célja, hogy a témával kapcsolatos ismereteik alapján meg tudják fogalmazni saját véleményüket, érvelni tudjanak vélt...


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Gyarapítsd!
Mit? Hogyan? Miért?A tanulók meglévő tudásának növelése,elmélyítése IKT eszközök segítségével/kísérletek/. A könnyebb érdekesebb tanulás érdekében.


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Kérdőívezz!
Kérdőív készítése az adott projekthez kapcsolódó területről információgyűjtés céljából.


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Vitázz!
Az adott kérdés körhöz a tanulók a pedagógus vezetésével vita keretében érveket és ellenérveket sorakoztatnak fel, és mérlegelik érveik lehetséges következményeit.


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Propagáld!
A tevékenység célja, hogy a projekt zárásaként a produktumok felhasználásával egy olyan figyelemfelhívó anyagot hozzunk létre, amely terjesztésével a projekt témájának...


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Lásd egészben!
Az (alkotói) tevékenységek során létrejött produktumokból egy koherens egész kialakítása.


Dp-%c3%a9n Éva Kovács
Vizsgálódj!
Rövid leírás: A csoportok a témájuknak megfelelő természetes körülményeket figyelnek meg, tanulmányozzák a jelenséget eredetiben. Megtanulják a természettudományos...


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014


User Forgács Éva
Dokumentáld!
Rövid leírás:Tanulói tevékenység,mely a konkrét produktumok rendszerezésére,megőrzésére, elmentésére, adatok és folyamatok rögzítésére szolgál.


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Értékelj!
A projekt végén a tanulók és a tanár közösen áttekintik a projekt lépéseit, eredményeit és tanulságait. A folyamat során átnézik a projekt dokumentációt és a használt...


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary
Tájékozódj!
A diákok a projekt első lépéseként a végzendő tevékenységhez információt, ötletet, inspirációt kapnak analóg projektekből pl. más oktatási intézmények és saját intézmény...


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Dokumentáld!
Rövid leírás:Tanulói tevékenység,mely a konkrét produktumok rendszerezésére,megőrzésére, elmentésére, adatok és folyamatok rögzítésére szolgál.


User Valéria Tompa


Jövő Osztályterme Nyári Iskola 2014
Működj együtt!
A diákok más iTEC iskolák diákjaival működnek együtt. A diákok által kezdeményezett alkalmi és esetleges együttműködés célszerű. Szükséges óraszám: 1 óra


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary
Mutasd be!
A diákok angol feliratokkal ellátott videót készítenek, amelyen bemutatják a tervezési eredményeket és a folyamatot, valamint a tanulási eredményeket és a jövőbeli...


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary
Kérdezz!
A csapatok 2-4 olyan személlyel találkoznak, akik a prototípus potenciális felhasználói lesznek, és megbeszélik velük a prototípust és a tervezési ötleteket nyomatok,...


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary
Reflektálj!
A diákok és a tanár felveszik, feltöltik és megosztják az audiovizuális reflexióikat és a visszajelzésüket a projekt alakulásáról, a kihívásokról és a következő lépésekről....


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary
Térképezd fel!
A csapatok gondolattérképek segítségével elemzik a gyűjtött anyagot. Viszonyokat, hasonlóságokat és különbségeket fedeznek fel a gyűjtött példák és/vagy médiafájlok...


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary
Fedezd fel!
A csapatok áttekintik a tervük kontextusát azáltal, hogy vagy kapcsolódó gyakorlatokat, környezetet figyelnek meg digitális fényképezőgép/kamera, jegyzetfüzet és mikrofonok...


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary
Álmodd meg!
A tanulók megismerkednek egy tervezési folyamattal. A tervezési folyamat során egy tanulói produktum vagy egy produktum terve fog létrejönni. a tanulók megtervezik a...


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary
Ítéld meg!
A tanulók komplex módon foglalkoznak egy adott kérdéskörrel, vita keretében érveket sorakoztatnak fel pro és kontra, valamint mérlegelik döntéseik lehetséges következményeit.


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary
Kísérletezz!
A tanulók a tevékenység során megfigyeléseket, vizsgálódásokat és kísérleteket végeznek el. A megfigyelés során a tanulók a környezet anyagait, jelenségeit, folyamatait...


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary
Számítsd ki!
A projekt során a tanulók matematikai feladatokat oldanak meg, számítási műveleteket végeznek el, különböző feltevések és hipotézisek tesztelése céljából.


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary
Játssz!
A tanulók egy adott téma ismeretanyagát sajátítják el, alkalmazzák vagy bizonyos fejlesztendő készségeket gyakorolnak játékos tevékenység közben. A tanulók akár a játék...


Educatio_logo_2_szin_rgb_w1500 iTEC Hungary