OERs
Ivan IV.
Ivan IV. The Terrible


Lre
Swift
Swift - cock (sideways)


Lre
Balcan turtle-dove
Balcan turtle-dove - cock (sideways)


Lre
complementary angle
complementary angle-illustration


Lre
iode dissolve in petrol
iode dissolve in petrol


Lre
three points of a circle
illustration of the points of a circle


Lre
Discovering journeys in the 15-17. centuries.
You can see the notable discovery journeys one by one - interactive exercise


Lre
The plotting of functions
Figure demonstrating the functions


Lre
Thesis of the string-quadrangle - illustration
Demonstration of string-quadrangles' thesis


Lre
reflection of waves
reflection of waves in case of flat and other surfaces


Lre
hydraulic elevator
function of hydraulic elevator


Lre
opposite angles of the paralelogram
opposite angles of the paralelogram-illustration


Lre
Grade difference of referent points
The demonstarion of the position and the grade difference of referent points


Lre
Circle and its external tangent
Demonstration of exercise's datas in coordinate-system.


Lre
Functioning of gas-changing foramens
Opening and closing of gas-changing foramens as a function of plant's water-content


Lre
Impulse potential
Emergence and stages of impulse potential


Lre
Cortical regulation of movement
The moving activities regulation is cortex. The tenesmus spreading from cerebral cortex to cerebrospinal moving neurons.


Lre
Beethoven élete és munkássága
http://projekti.svarog.org/beethoven/index.html


Lre
Arkhimédész törvénye
A bemutató dinamométeres kísérlettel szemlélteti Arkhimédész törvényét, a tapasztalatok dinamikai magyarázatát egy animáció is tartalmazza. Vizsgálja az úszás feltételét...


Lre
Próbafeltöltés
Nincs tartalom, csak próbálkozás


Lre
A harántcsíkolt izom
A tananyag a harántcsíkolt izom m?ködését vizsgálja meg mikroszkopikus és makroszkopikus szinten. Az els? interaktív modellen a nevezetes békacomb-kísérletet ismételjük...


Lre
Önindukció
A segédanyag az önindukció jelenségét szemléletesen mutatja be. A lejátszás sorban történik, de a be- és kikapcsolások többször megismételhet?k. Az áram id?beli...


Lre
A periódusos rendszer
A program a periódusos rendszer szerkezetét mutatja be. A tanulók a kérdésekre választ keresve fedezhetik fel vele a rendszer felépülésének törvényszer?ségeit, majd...


Lre
A szinusztétel
Az oktatási cél az általános háromszög egyes ismeretlen alkotórészeinek kiszámítására használt általános tétel kimondása, bizonyítása és alkalmazása.


Lre
A szög mérése
Mire jó a látószög? Képekkel illusztrált magyarázat után a fok, radián, újszög fogalmának megismerése, majd feladatok segítségével a szögek átváltásának gyakorlására...


Lre
A helyzeti energia
Két interaktív animációval vizsgálhatjuk a helyzeti energia mértékét. Felismerjük, hogy a helyzeti energia mennyisége relatív, vagyis mindig valamilyen viszonyítási...


Lre
A koszinusztétel
Az oktatási cél egy, a való élet által (is) felvetett probléma megoldása egy bonyolultnak látszó, egyszer?en használható eszközzel. Az életben is el?fordulnak a...


Lre
Energia a háztartásban
A mindennapi életben fontos szerepe van az elektromos áram munkavégzésér?l tanultaknak. A háztartási eszközök teljesítménye és használati ideje meghatározza az elektromos...


Lre
Szappanok mosóhatása
Tananyag a szappanok mosóhatásáról képekkel és animációkkal felvértezve.


Lre
Az ideális gáz állapotváltozásainak értelmezése
A kinetikus gázmodell alpján értelmezzük az állapotváltozásokat. Felhasználjuk a Interactive Physics Simulations http://phet.colorado.edu/new/index.php oldalról a “Gas...


Lre
Középponti és kerületi szögek
Az els? lépésben tisztázzuk a középponti és a kerületi szög fogalmát, majd egy probléma felvetése után eljutunk a középponti és kerületi szögek tételéhez, melyet interaktív...


Lre
Vékony lencsék
Az elsõ interaktiv animáció a vékonylencsék nevezetes sugarait mutatja be. A tananyag további animációi magyarázzák a szóró és gyûjtõ lencse képalkotását a nevezetes...


Lre