Veikla
Afrikos 3D žemėlapiai
Uždavinys - Naudojantis Atlasu, suformuoti iš plastilino Afrikos gamtinį 3D žemėlapį. Ugdomi gebėjimai: 2.1. Naudotis mokykliniais atlasais. Savarankiškai skaityti...


User Vitalija Peseckienė
Įsivertink_CCL_2_Virginija
Pamokoje aptariamas projektas. Mokiniai rašo refleksiją. Pabaigoje atliekams testas "Molekulės ir atomai". Testą mokiniai pasitikrina patys ir įsivertina. Sumuojamas visas...


User loreta kablyte
Sužinok savo mokymosi stilių_CCL_2_Virginija
Naudodami skaitmeninį mokymosi stilių nustatymo įrankį mokiniai su iPadais atlieka testą ir nustato savo mokymosi stilių. Šiame projekte dalyvaujančių smokinių mokymosi...


Blogui Virginija Bireniene
Įsivertink_CCL_2_Virginija
Pamokoje aptariamas projektas. Mokiniai rašo refleksiją. Pabaigoje atliekams testas "Molekulės ir atomai". Testą mokiniai pasitikrina patys ir įsivertina. Sumuojamas visas...


Blogui Virginija Bireniene
Parodyk_CCL_2_Virginija
Mokiniai demonstruoj savo sukurtas Auras ir to pačiua aiškina kalsės draugams apie kietųjų kūnų, skysčių ir dujų sandarą, kaip molekulės juda ir kaiip jos sąveikauja.


Blogui Virginija Bireniene
Daryk_CCL_2_Virginija
Mokiniai kuria Auras pasirinktomis temomis iš fizikos skyriaus "Molekulės ir atomai"


Blogui Virginija Bireniene
Įsivaizduok_CCL_2_Virginija
Mokiniams pristatoma tema ir paaiškinama, kaip jie dirbs. Pagal savo mokymosi stilius mokiniai turės susiplanuoti darbą naudodami Popplet programėlę ir įrašyti savo planą į...


Blogui Virginija Bireniene
Išmok kurti Auras_CCL_2_Virginija
Mokiniai atsisiųs į iPadus Aurasma programėlę ir mokysisi kurti Auras. Visa pamoka yra skirta skaitmeninių įgūdžių tobulinimui


Blogui Virginija Bireniene