OERs
Division of numbers with round tens


Lre
Examples of composite tasks’ solutions


Lre
Multiplication operations up to 10 000 by verbal mode


Lre
Numeration of numbers up to 10 000


Lre
Division operations up to 10 000 by written mode (division angle)


Lre
Acids’ chemical characteristics


Lre
Task for individual work – identification of acids


Lre
I do live ...


Lre
Multiplication operations of integrate measure numbers


Lre
Where I came from?


Lre
Multiplication operations with round tens, hundreds, thousands up...


Lre
Addition operations up to 10 000 by written mode


Lre
Numeration of measure numbers up to 10 000


Lre
All we need is home


Lre
Division operations up to 10 000 by verbal mode


Lre
Addition and subtraction operations up to 10 000 by verbal mode


Lre
Subtraction operations up to 10 000 by written mode


Lre
Task for individual work. Laboratory work “Acids’ chemical...


Lre
Numeration of measure numbers up to 100 000


Lre
Metals’ chemical characteristics. Differences between A and B...


Lre
Multiplication of measures


Lre
Addition and subtraction operations up to 100 000 by verbal mode


Lre
Silpnos ir stiprios r?gštys
Patekiamos pagrindin?s žinios apie stiprias ir silpnas r?gštis, j? jonizacij?. Pamin?ta, bet nepaaiškinta jonizacijos konstanta.


Lre
Examples of tasks’ solutions by using equations of electrolysis


Lre
The Seasons


Lre
My family


Lre
Hello, whity-winter


Lre
Individual work “Solution of composite tasks”


Lre
Autumn goodies


Lre
Chemistry course for gifted children in 9th grade. Glossary


Lre
Oxidation-reduction reactions


Lre
Sud?tini? matini? skai?i? dalyba
MO skirtas specifini? pažinimo sutrikim? turintiems 4 klas?s moksleiviams, besimokantiems pagal modifikuot? matematikos program?. Praktiniais pavyzdžiais pristatoma...


Lre