Dokumenty
Rakovina – koniec jednej choroby ?udstva (titulky SK)
?udstvo bolo od úsvitu dejín prenasledované chorobou, ktorá z ve?kej ?asti zostala nevylie?ite?ná – rakovina. Desa?ro?ia bola táto choroba cie?om investi?ného podnikania...


Dokumentarne
Hooligans – zákon tribúny – Taliansko
Moderátor Danny Dyer sa vydáva priamo do kotlov nejvyhrocen?jších futbalových derby na celom svete. Domáci hooligans ho ?asto pustia prekvapivo blízko a dajú mu nahliadnu?...


Dokumentarne
Hooligans – zákon tribúny – Turecko
Moderátor Danny Dyer sa vydáva priamo do kotlov nejvyhrocen?jších futbalových derby na celom svete. Domáci hooligans ho ?asto pustia prekvapivo blízko a dajú mu nahliadnu?...


Dokumentarne
Hooligans – zákon tribúny – Brazília
Moderátor Danny Dyer sa vydáva priamo do kotlov nejvyhrocen?jších futbalových derby na celom svete. Domáci hooligans ho ?asto pustia prekvapivo blízko a dajú mu nahliadnu?...


Dokumentarne
Hooligans – zákon tribúny – Argentína
Moderátor Danny Dyer sa vydáva priamo do kotlov nejvyhrocen?jších futbalových derby na celom svete. Domáci hooligans ho ?asto pustia prekvapivo blízko a dajú mu nahliadnu?...


Dokumentarne
Hooligans – zákon tribúny – Rusko
Moderátor Danny Dyer sa vydáva priamo do kotlov nejvyhrocen?jších futbalových derby na celom svete. Domáci hooligans ho ?asto pustia prekvapivo blízko a dajú mu nahliadnu?...


Dokumentarne
Hooligans – zákon tribúny – Po?sko
Moderátor Danny Dyer sa vydáva priamo do kotlov nejvyhrocen?jších futbalových derby na celom svete. Domáci hooligans ho ?asto pustia prekvapivo blízko a dajú mu nahliadnu?...


Dokumentarne
Hooligans – zákon tribúny – Holandsko
Moderátor Danny Dyer sa vydáva priamo do kotlov nejvyhrocen?jších futbalových derby na celom svete. Domáci hooligans ho ?asto pustia prekvapivo blízko a dajú mu nahliadnu?...


Dokumentarne
Hooligans – zákon tribúny – Balkán
Moderátor Danny Dyer sa vydáva priamo do kotlov nejvyhrocen?jších futbalových derby na celom svete. Domáci hooligans ho ?asto pustia prekvapivo blízko a dajú mu nahliadnu?...


Dokumentarne
Hooligans – zákon tribúny – Škótsko
Moderátor Danny Dyer sa vydáva priamo do kotlov nejvyhrocen?jších futbalových derby na celom svete. Domáci hooligans ho ?asto pustia prekvapivo blízko a dajú mu nahliadnu?...


Dokumentarne
Hooligans – zákon tribúny – Anglicko
Moderátor Danny Dyer sa vydáva priamo do kotlov nejvyhrocen?jších futbalových derby na celom svete. Domáci hooligans ho ?asto pustia prekvapivo blízko a dajú mu nahliadnu?...


Dokumentarne
Zem krásna, neznáma – 4 ?as?
Ke? na Zem pozeráme z výšky vidíme, že nepatrí nám. Delíme sa o ?u so všetkým živím. Všetko je živé a všetko je vzájomne prepojené. A pre?o vznikol tento dokument? Pretože...


Dokumentarne
Zem krásna, neznáma – 3 ?as?
Pri poh?ade z neba voda nepatrí nikomu, patrí celej živej prírode. Chráni? vodu, znamená chráni? život. A pritom viacej ako 1 miliarda mužov a žien nemá prístup k pitnej...


Dokumentarne
Zem krásna, neznáma – 2 ?as?
Ke? na Zem pozeráme z výšky vidíme, že nepatrí nám. Delíme sa o ?u so všetkým živím. Všetko je živé a všetko je vzájomne prepojené. A pre?o vznikol tento dokument? Pretože...


Dokumentarne
Zem krásna, neznáma – 1 ?as?
Ke? na Zem pozeráme z výšky vidíme, že nepatrí nám. Delíme sa o ?u so všetkým živím. Všetko je živé a všetko je vzájomne prepojené. A pre?o vznikol tento dokument? Pretože...


Dokumentarne
Mesto podvodov ( Scam city ) – Bangkok
Najvä?šie mestá sveta lákajú milióny návštevníkov. Tí sú potom ?ahkými ter?mi pre ?íhajúcich podvodníkov. “Som Conor Woordman, cestujem po svete, píšem o rôznych formách...


Dokumentarne
Mesto podvodov ( Scam city ) – Las Vegas
Najvä?šie mestá sveta lákajú milióny návštevníkov. Tí sú potom ?ahkými ter?mi pre ?íhajúcich podvodníkov. “Som Conor Woordman, cestujem po svete, píšem o rôznych formách...


Dokumentarne
Mesto podvodov ( Scam city ) – Dilí
Najvä?šie mestá sveta lákajú milióny návštevníkov. Tí sú potom ?ahkými ter?mi pre ?íhajúcich podvodníkov. “Som Conor Woordman, cestujem po svete, píšem o rôznych formách...


Dokumentarne
Mesto podvodov ( Scam city ) – Istanbul
Najvä?šie mestá sveta lákajú milióny návštevníkov. Tí sú potom ?ahkými ter?mi pre ?íhajúcich podvodníkov. “Som Conor Woordman, cestujem po svete, píšem o rôznych formách...


Dokumentarne
Mesto podvodov ( Scam city ) – Buenos Aires
Najvä?šie mestá sveta lákajú milióny návštevníkov. Tí sú potom ?ahkými ter?mi pre ?íhajúcich podvodníkov. “Som Conor Woordman, cestujem po svete, píšem o rôznych formách...


Dokumentarne
Mesto podvodov ( Scam city ) – Barcelona
Najvä?šie mestá sveta lákajú milióny návštevníkov. Tí sú potom ?ahkými ter?mi pre ?íhajúcich podvodníkov. “Som Conor Woordman, cestujem po svete, píšem o rôznych formách...


Dokumentarne
Mesto podvodov ( Scam city ) – Rím
Najvä?šie mestá sveta lákajú milióny návštevníkov. Tí sú potom ?ahkými ter?mi pre ?íhajúcich podvodníkov. “Som Conor Woordman, cestujem po svete, píšem o rôznych formách...


Dokumentarne
Mesto podvodov ( Scam city ) – Marakeš
Najvä?šie mestá sveta lákajú milióny návštevníkov. Tí sú potom ?ahkými ter?mi pre ?íhajúcich podvodníkov. “Som Conor Woordman, cestujem po svete, píšem o rôznych formách...


Dokumentarne
Mesto podvodov ( Scam city ) – Rio de Janeiro
Najvä?šie mestá sveta lákajú milióny návštevníkov. Tí sú potom ?ahkými ter?mi pre ?íhajúcich podvodníkov. “Som Conor Woordman, cestujem po svete, píšem o rôznych formách...


Dokumentarne
Mesto podvodov ( Scam city ) – Praha
Najvä?šie mestá sveta lákajú milióny návštevníkov. Tí sú potom ?ahkými ter?mi pre ?íhajúcich podvodníkov. “Som Conor Woordman, cestujem po svete, píšem o rôznych formách...


Dokumentarne
Ako sa to robí – plastové f?ašky, pošta, vajce, drevené perá
Populárny seriál zo série Discovery “Ako sa to robí” – Jak se to d?lá – How it´s made – plastové f?ašky, pošta, vajce, drevené perá//


Dokumentarne
Ako sa to robí – zmenšená cestná motorka, kolá?e, skrine na...
Populárny seriál zo série Discovery “Ako sa to robí” – Jak se to d?lá – How it´s made – zmenšená cestná motorka, kolá?e, skrine na náradie, trubkové oblúky//


Dokumentarne
Ako sa to robí – pneumatický u?ahovák, umývadlá z umelého mramoru,...
Populárny seriál zo série Discovery “Ako sa to robí” – Jak se to d?lá – How it´s made – pneumatický u?ahovák, umývadlá z umelého mramoru, cereálie, závodné vozy nascar//


Dokumentarne
Ako sa to robí – grafitové ceruzky, klarinety, zvláštne efekty
Populárny seriál zo série Discovery “Ako sa to robí” – Jak se to d?lá – How it´s made – grafitové ceruzky, klarinety, zvláštne efekty//


Dokumentarne
Ako sa to robí – hokejové rukavice, sladká desiata, protektory,...
Populárny seriál zo série Discovery “Ako sa to robí” – Jak se to d?lá – How it´s made – hokejové rukavice, sladká desiata, protektory, odpadová voda//


Dokumentarne
Ako sa to robí – vodováhy, hot dog, brusivo, šmirg?ový papier
Populárny seriál zo série Discovery “Ako sa to robí” – Jak se to d?lá – How it´s made – vodováhy, hot dog, brusivo, šmirg?ový papier//


Dokumentarne
Ako sa to robí – magnety, varená šunka, ?ajové konvice, testovacie...
Populárny seriál zo série Discovery “Ako sa to robí” – Jak se to d?lá – How it´s made – magnety, varená šunka, ?ajové konvice, testovacie figuríny//


Dokumentarne