Prednášky
David Lang: Môj podvodný robot
David Lang je tvorca, ktorý nau?il sám seba, ako sa sta? amatérskym oceánografom, alebo nau?il robota, ako sa ním sta? namiesto neho. V o?arujúcej re?i Lang, ?len TED...


Ted
David Steindl-Rast: Chcete by? š?astní? Budte vda?ní
Jedna vec, ktorú majú všetci ?udia spolo?nú je že každý z nás chce by? š?astný, hovorí Brat David Steindl-Rast, mních a náboženský u?enec. Štastie, ako on prezrádza,...


Ted
Greg Asner: Ekológia z vtá?ej perspektívy
Z ?oho sú naše lesy v skuto?nosti zložené? Zo vzduchu, ekológ Greg Asner používa spektrometer a vysoko výkonné lasery nato aby mapoval prírodu starostlivými...


Ted
Arthur Benjamin: Mágia Fibonacciho ?ísiel
Matematika je logická, funk?ná a jednoducho.... úžasná. Matemág Benjamin objavuje vlastnosti podivuhodnej a úžasnej skupiny ?ísiel, Fibonacciho postupnosti. ( A pripomína,...


Ted
Rodrigo Canales: Smrtonosná genialita drogových kartelov
Za posledných 6 rokov prišlo v násilných stretoch spojených s drogovou trestnou ?innos?ou v Mexiku o život možno až 100 000 ?udí. Možno si myslíme, že sa nás to netýka, ale...


Ted
Elizabeth Loftus: Fikcia pamäte
Psychologi?ka Elizabeth Loftus sa venuje štúdiu pamäte. Presnejšie falošným spomienkam. Ako ke? si ?udia pamätajú nie?o, ?o sa nestalo, alebo si pamätajú veci inak, než aké...


Ted
Eric Berlow a Sean Gourley: Mapovanie myšlienok hodných rozšírenia
Ako vyzerá 24 000 myšlienok? Ekológ Eric Berlow a fyzik Sean Gourley aplikovali algoritmus na celý archív prednášok TEDx a berú nás na inšpirujúcu vizuálnu prehliadku toho,...


Ted
Maria Spivak: Pre?o miznú v?ely
V?elám sa darilo prosperova? 50 miliónov rokov, každá kolónia zložená zo 40 až 50 000 jedincov spolupracuje v prekrásnej harmónii. Pre?o teda pred siedmymi rokmi za?ali...


Ted
Apollo Robbins: Umenie zavádza?
Nazývaný najvä?ším vreckárom na svete Apollo Robbins študuje podivnosti správania ?loveka popritom, ako vám kradne hodinky. Veselou ukážkou Robbins vyberie z bufetu divákov...


Ted
Kelly McGonigal: Ako sa skamaráti? so stresom
Stres. Búši vám z neho srdce, zrých?uje sa dýchanie a ?elo sa potí. A hoci bol stres prehlásený za verejného nepriate?a zdravia, nový výskum ukazuje, že vám škodí, iba ak...


Ted
Adam Spencer: Pre?o som sa zamiloval do prvo?ísel
Majú milióny cifier a na to, aby ste ich ulovili, potrebujete armádu matematikov a prístrojov. ?o by sa vám na obrovských prvo?íslach mohlo nepá?i?? Adam Spencer, zabáva? a...


Ted
Russell Foster: Pre?o spíme?
Russell je cirkadiálny neurovedec – študuje spánkové cykly mozgu. A pýta sa, ?o vieme o spánku? Dokazuje nám, že toho nie je ve?a, pritom ide o tretinu nášho života. V...


Ted
Margaret Heffernanová: Nebezpe?enstvo "úmyselnej slepoty"
Gayla Benefieldová si len robila svoju prácu -- kým neodhalila hrozné tajomstvo o jej meste. Jeho úmrtnos? bola 80-krát vyššia ako kdeko?vek inde v USA. Ke? sa pokúsila o...


Ted
Beardyman: Polyfonické ja
Frustrovaný tým, že nemôže spieva? dve noty naraz, hudobný vynálezca Beardyman vytvoril prístroj, ktorý mu umož?uje vytvára? loopy a vrstvy len zo zvukov, ktoré spraví...


Ted
Roberto D'Angelo + Francesca Fedeliová: Lekcia života skrz chorobu...
Roberto D'Angelo a Francesca Fedeliová si mysleli, že je ich chlap?ek Mario zdravý - ale ke? mal 10 dní, zistili, že prekonal pôrodnú mozgovú príhodu. Mario nebol schopný...


Ted
John Searle: Náš spolo?ný stav - vedomie
Filozof John Searle vyzýva na štúdium ?udského vedomia - a systematicky búra niektoré z naj?astejších námietok nebra? ho vážne. Pri poznávaní mozgových procesov ktoré...


Ted
Tom Thum: Orchester v mojich ústach
Ve?mi zábavným spôsobom beatboxer Tom Thum vrhá beaty, komédiu a plné ústa napodob?ovania hudobných nástrojov do 11-tich minút kreativity a zábavy, ktorá vás prinúti...


Ted
Dve mladé vedkyne dokážu rozloži? plasty pomocou baktérii
Ke? sa už raz plast vytvorí, (takmer) nikdy sa už nerozloží. Po?as maturitného ro?níka sa Miranda Wang a Jeanny Yao pustili do výskumu novej baktérie, ktorá by dokázala...


Ted
Al Vernacchio: Sex potrebuje novú metaforu. Tu je jedna...
Al Vernacchio tvrdí, že z nejakého dôvodu, všetky metafory pre rozhovor o sexe, ktoré sa používajú v Amerike pochádzajú z baseballu - skórovanie, dosiahnutie prvej méty...


Ted
Charmian Gooch: Zoznámte sa so skrytými hrá?mi svetovej korupcie
Ke? si syn prezidenta zúfalo chudobnej krajiny za?ne kupova? vily a športové autá z oficiálnej mesa?nej mzdy 7000 dolárov, Charmian Gooch tvrdí, že niekde za tým je...


Ted
Sleepy Man Banjo Boys: Bluegrassoví virtuózi z... New Jersey?
Bratia Jonny, Robbie a Tonny Mizzoneovci z New Jersey, amerického štátu, ktorý sa viac preslávil rockom Brucea Springsteena než bluegrassom Earla Scruggsa, majú menej ako...


Ted
Lesley Hazleton: Pochybnos? nevyhnutná pre vieru
Ke? Lesley Hazleton písala Muhammadov životopis, zasko?ila ju jedna vec: Pod?a prvých správ, v noci, ke? dostal prvé zjavenie Koránu, jeho prvá reakcia bola pochybnos?,...


Ted
Camille Seamanová: Camille Seaman: Fotky lovca búrok
Fotografka Camille Seamanová už 5 rokov nahá?a búrky. Po?as svojho rozprávania nám ukáže ohromné surreálne fotky nebies zachytené po?as búrok.


Ted
Joseph Kim: Rodina, ktorú som stratil v Severnej Kórei. A rodina,...
Ute?enec, ktorý teraz žije v Amerike, Joseph Kim, rozpráva príbeh o svojom živote v Severnej Kórei v období hladu. Za?al nový život -- no stále h?adá rodinu, ktorú stratil.


Ted
Juliana Rotich: Spoznaj BRCK (tehlu), Internetové pripojenie...
IT komunity vznikajú po celej Afrike, hovorí Juliana Rotich, spoluzakladate? open-source softvéru Ushahidi. No zostáva náro?né by? a zosta? pripojený v regióne s...


Ted
Andrew McAfee: Ako budú vyzera? zamestnania budúcnosti?
Ekonóm Andrew McAfee upozor?uje, že, áno, pravdepodobne roboti preberú naše zamestnania -- alebo aspo? tie, ktoré dnes poznáme. V tejto prezieravej prednáške premýš?a, ako...


Ted
Denise Herzingová: Mohli by sme hovori? jazykom delfínov?
Už 28 rokov trávi Denise Herzingová každé leto pä? mesiacov so skupinou atlantických delfínov škvrnitých a sleduje tri generácie rodinných vz?ahov a foriem správania. Je...


Ted
Alex Laskey: Ako behaviorálna veda môže zníži? Váš ú?et za energie
Aký je dokázaný spôsob ako zníži? Vaše výdaje na energie? Verili by ste tomu: zistenie ko?ko platí Váš sused. Alex Laskey ukáže ako z nás malá vlastnos? ?udského správania,...


Ted
Andrew Solomon: Miluj, je jedno ?o
Aké to je vychováva? die?a, ktoré je od teba odlišné v nejakej zásadnej oblasti (ako zázra?né, postihnuté, ?i kriminálnika)? V tomto dychberúcom prejave, spisovate? Andrew...


Ted
Lisa Bu: Ako vám knihy otvoria myse?
?o sa stane, ak sen, o ktorom snívate už od detstva ...sa nesplní? Ako si Lisa Bu zvykala na nový život v Spojených štátoch amerických, obrátila sa na knihy, aby si...


Ted
Alastair Parvin: Architektúra od ?udí pre ?udí
Architekt Alastair Parvin prednáša jednoduchú ale provokatívnu myšlienku: ?o keby oby?ajní ?udia navrhovali svoje domy namiesto architektov navrhujúcich len pre tých, ktorí...


Ted
Peter Singer: Pre?o a ako efektívneho altruizmu
Ak máte to?ko š?astia, že žijete v dostatku, by? altruistickými k ostatným, je prirodzeným impulzom. Filozof Peter Singer sa ale pýta, ?o je najefektívnejší spôsob...


Ted