Slideshows
Robi? reklamu nie je umenie slideshare
Prednáška z VŠMU. Blog s výcucom tu: http://bit.ly/ReklamaAUmenie


Slideshare
Zborník 7. ro?níka literárnej sú?aže (Š)umenie
 


Slideshare
Zmluva gotthardt_umenie_2011
 


Slideshare
Bulletin Š(umenie)
Základné informácie o štyroch zrealizovaných ro?níkoch literárnej sú?aže Š(umenie).


Slideshare
Bulletin Š(umenie) 2009
Bulletin, v ktorom sa dozviete základné informácie o štyroch ro?níkoch literárnej sú?aže Š(umenie).


Slideshare
Zborník Š(umenie) I.
Zborník prác zapojených do 1. ro?níka literárnej sú?aže Š(umenie).


Slideshare
Zborník Š(umenie) II.
Zborník prác zapojených do 2. ro?níka literárnej sú?aže Š(umenie).


Slideshare
Jak uspesne inzerovat pomocí PPC
Tvorba textového odkazu je viac matematika ako umenie.


Slideshare
FRESHMEN´S
Podstatou projektu FRESHMEN´s je priblíženie mladých ?erstvých umelcov a absolventov umeleckých škôl aj širšiemu publiku a prostredníctvom ?estných kurátorov prinies? na...


Slideshare
Jump 2013 - Jozef Maudry
Prezentácia Doda Maudryho na najvä?šej celoslovenskej konferencii neziskových iniciatív Jump 2013, ktorá sa konala 16. októbra 2013 v Technopole, Bratislava. Jozef...


Slideshare
Jump 2013 - Marek Adamov
Prezentácia Mareka Adamova na najvä?šej celoslovenskej konferencii neziskových iniciatív Jump 2013, ktorá sa konala 16. októbra 2013 v Technopole, Bratislava. Marek...


Slideshare
Jump 2013 - Lucia Šuplatová
Prezentácia Lucie Šuplatovej na najvä?šej celoslovenskej konferencii neziskových iniciatív Jump 2013, ktorá sa konala 16. októbra 2013 v Technopole, Bratislava. Lucia...


Slideshare
Jump 2012_Adriána Kemka
Prezentácia k príbehu Adriány Kemka odprezentovanom na konferencii Jump 2012. Viac na www.jump2012.sk. Adriána Kemka Láka ju umenie. Odmali?ka tancovala, spievala a dodnes...


Slideshare
Karolína Miková - Problémoví ú?astníci? A možno stretnutie nezvláda...
Prezentácia k prednáške Karolíny Mikovej na najvä?šej celoslovenskej konferencii neziskových iniciatív Jump 2013, ktorá sa konala 16. októbra 2013 v Technopole, Bratislava....


Slideshare
Jump 2013 - Juraj Havlík a Rado Sloboda
Prezentácia Juraja Havlíka a Rada Slobodu na najvä?šej celoslovenskej konferencii neziskových iniciatív Jump 2013, ktorá sa konala 16. októbra 2013 v Technopole,...


Slideshare
Katedra hudby
 


Slideshare
Martin benka
 


Slideshare
M?vészetMalom Kiallitásvezet? - Ernest Zmetak kiállítás
Ferenczy Múzeum kiadványai, d. sorozat Múzeumi Füzetek - Kiállításvezet?k, 2. EGY MODERN FEST? ÉS KLASSZIKUS GY?JTEMÉNYE válogatás Ernest Zmeták (1919–2004) alkotásaiból...


Slideshare
Prezentácia_Ladislav ?arný
 


Slideshare
O katedre anglického jazyka FHV UNIZA
 


Slideshare
Michal Pastier - Svoboda NaŽivo
Prezentace Miša Pastiera na Svobod? NaŽivo 2012


Slideshare
12131_muv280_0910
 


Slideshare
BIELA NOC KATALOG
 


Slideshare
Prezentácia geo vi.-2-nár.park kakadu
 


Slideshare
Záv?re?ný úkol KPI
 


Slideshare
Stop Nudným Omietkam
 


Slideshare
Závere?ná úloha KPI
 


Slideshare
Nová SDKÚ-DS
Moja ponuka. Kandidát na predsedu SDKÚ-DS, Viliam Novotný


Slideshare
Nová SDKÚ-DS
Viliam Novotný, ponuka pre ?lenov


Slideshare
Nová SDKÚ-DS
Ponuka kandidáta na predsedu SDKÚ-DS, Viliama Novotného


Slideshare
Conférence e-com | cas Renaud Bray | 2011
Renaud-Bray - Succès derrière l'entrepôt Web


Slideshare
Charismatic leadership
presentation made for managment lesson, describing charismatic leadership


Slideshare