Zaregistrovať sa
Kontext
Adresa školy
  • Má internet
  • Operačný systém
  • Má interaktívnu tabuľu
  • Stupeň vzdelávania
  • Jazyk
  • Predmet
  • Podrobný opis