Biyografiler
Aaliyah
Aaliyah (Aaliyah Dana Haughton, 16 Ocak 1979 – 25 A?ustos 2001), ABD'li ?ark?c?, dansç?, oyuncu ve model.K?sa süren hayat? ve kariyerinde R&B müzik yapan sanatç?, dünya...


Biography
Frank Abagnale
Frank William Abagnale, Jr. (do?um 27 Nisan, 1948) 1960l? y?llarda resmi olarak doland?r?c?yd?. ?u an; Abagnale and Associates isimli finansal doland?c?r?l?k dan??manl?k...


Biography
Mahmoud Abbas
Mahmud Abbas (d. 26 Mart 1935, Safed; takma ad?: Ebu Mazen), Filistin Kurtulu? Örgütü kurucular?ndan ve Filistin devlet ba?kan?.


Biography
Berenice Abbott
Berenice Abbott (Springfield, Ohio 1898 - Maine 1991) ABD'li foto?rafç?.Meslek ya?am?na sürrealist sanatç? Man Ray'in asistan? olarak ba?layan Berenice Abbott, 1930...


Biography
Paula Abdul
Paula Julie Abdul veya bilinen ad?yla Paula Abdul (d. 19 Haziran 1962), ünlü bir koreografi uzman? ve ?ark?c?d?r. Babas? Suriye as?ll? bir Yahudi, annesi ise bir ABD'lidir.


Biography
Kareem Abdul-Jabbar
Kareem Abdul-Jabbar (d. 16 Nisan 1947, Ferdinand Lewis Alcindor, Jr. ad?yla), Amerikal? eski basketbolcu; koç, aktör ve yazar. Kendine has çengel at???yla...


Biography
J.J. Abrams
Jeffrey Jacob Abrams, 27 Haziran 1966 do?umlu, daha çok Jeffrey Abrams veya J. J. Abrams olarak an?lan film ve TV yap?mc?s?. En büyük ba?ar?lar? ABC televizyonunda...


Biography
Chinua Achebe
Albert Chinualumogu Achebe, (d. 16 Kas?m 1930 - ö. 21 Mart 2013) daha çok Chinua Achebe ismiyle tan?nan Nijeryal? romanc?, ?âir, profesör ve ele?tirmen. Modern Afrika...


Biography
Amy Adams
Amy Lou Adams (d. 20 A?ustos 1974), Akademi Ödülü'ne aday gösterilmi?, ABD'li oyuncu.


Biography
Ansel Adams
Ansel Adams (d. 20 ?ubat 1902, San Francisco - ö. 22 Nisan 1984, Kaliforniya) ABD'li foto?rafç?.Piyano ö?renimi gören Ansel Adams, Paul Strad'?n yap?tlar?ndan etkilenerek...


Biography
John Adams
John Adams (d. 30 Ekim 1735 - ö. 4 Temmuz 1826) Amerika Birle?ik Devletleri tarihindeki ilk Ba?kan Yard?mc?s? ve 2. Ba?kand?r.John Adams Massachusetts eyaletinin Boston...


Biography
John Quincy Adams
John Quincy Adams (11 Haziran 1767 - 23 ?ubat 1848) Amerika Birle?ik Devletleri'nin 6. Ba?kand?r.Babas? John Adams'in gibi Massachusetts eyaletinin Braintree kasabas?nda...


Biography
Samuel Adams
Samuel Adams (d. 27 Eylül 1722, Boston - ö. 2 Ekim 1803) ABD'li devlet adam?.Harvard'da ö?renim gören Samuel Adams, 1758'de avukatl?k yapmaya ba?lad?.?ngiltere'nin melasa...


Biography
will.i.am
William James Adams, Jr. (d. 15 Mart 1975, Los Angeles, Kaliforniya), sahne ad?yla will.i.am, ABD'li hip hop müzisyeni, dansç?, söz yazar? ve Black Eyed Peas grubunun...


Biography
Jane Addams
Jane Addams (1860, ?llinois - 1935, ?ikago), ABD'li toplumsal reformcu, bar?? yanl?s? ve kad?n haklar? savunucusudur.1889'da, ?ngiltere'deki derneklerden etkilenerek...


Biography
Adele
Adele Laurie Blue Adkins (d. 5 May?s 1988), ?ngiliz ?ark?c?-söz yazar? ve müzisyen. Adele olarak bilinir. 2006'da bir arkada??n?n Adele'e ait bir demoyu Myspace'e...


Biography
Freddy Adu
Fredua Koranteng Adu (d. 2 Haziran 1989, Tema), Gana do?umlu ABD vatanda?? milli futbolcu.


Biography
Aesop
Ezop (Yunanca: Aisopos), ?.Ö. VI. yy'da ya?ad??? varsay?lan eski Yunan masalc?d?r. Kahramanlar? hayvanlar olan masallar?yla büyük ün kazanm?? olan Ezop'un ya?am?yla ilgili...


Biography
Ben Affleck
Benjamin Géza Affleck (d. 15 A?ustos 1972) ABD'li oyuncu, yönetmen ve Oscar ödülü sahibi senarist. 1998 y?l?nda Good Will Hunting filmi ile Matt Damon ile birlikte En ?yi...


Biography
Casey Affleck
Caleb Casey Affleck (d. 12 A?ustos 1975) Amerikal? oyuncu. Aktör Ben Affleck'in karde?idir.2007 y?l?nda Brad Pitt'in Jesse James rolünde yer ald??? The Assassination of...


Biography
Andre Agassi
Son güncelleme: 13 Temmuz 2013Andre Kirk Agassi (d. 29 Nisan 1970, Las Vegas), ?ngiliz as?ll? bir anne ve ?ran Ermenisi-Süryani as?ll? babadan dünyaya gelen ABD'li tenis...


Biography
Spiro Agnew
Spiro Theodore Agnew (9 Kas?m 1918, Baltimore-17 Eylül 1996, Berlin, Maryland, ABD), ABD'nin 39. ba?kan yard?mc?s?. 1968'de ve 1972'de, Richard Nixon'un ba??nda bulundu?u...


Biography
Dianna Agron
Dianna Agron (EY-gron, ABD'li oyuncu ve ?ark?c?. En çok Glee dizisinde oynad??? Quinn Fabray rolü ile bilinir.


Biography
Christina Aguilera
Christina María Aguilera (18 Aral?k 1980, New York), ABD'li pop, gospel, jazz ve R&B müzisyeni ve söz yazar?d?r. Christina Aguilera ilk Star Search'da program?nda yar??mac?...


Biography
Emilio Aguinaldo
Emilio Aguinaldo y Famy (22 Mart 1869-6 ?ubat 1964), Filipinler'in ba??ms?zl??? için önce ?spanya'ya sonra ABD'ye kar?? mücadele veren Filipinli önder.Yar? Çinli, yar?...


Biography
Mahmoud Ahmadinejad
Mahmud Ahmedinejad (Fars: ????? ??????????, d. 28 Ekim 1956, Aradan), ?ran ?slam Cumhuriyeti'nin alt?nc? cumhurba?kan?.


Biography
Syed Ahmed Khan
Seyyid Ahmed Han, Sir Seyyid olarak da bilinir (17 Ekim 1817, Delhi-17 Mart 1898, Aligarh, Hindistan), Hint e?itimci, hukuk bilgini ve yazar. ?ngiliz ?slam Do?u...


Biography
Akihito
Akihito (Japonca: ??, künyesi Tsugu-no Miya / ??, dönem ad? Heisei / ??, d. 23 Aral?k 1933), 1989'dan bu yana Japonya imparatoru. Dünyan?n en eski imparatorluk ailesinden...


Biography
Ayman al Zawahiri
Aymen el Zevahiri (Arapça: ???? ???? ???? ????????? ; d. 19 Haziran 1951), M?s?rl? bir ilahiyatç?, genel cerrah, t?p doktoru ve El Kaide'nin ?u anki lideridir. Daha...


Biography
Hassan al-Banna
?mam Hasan b. Ahmed b. Abdurrahman el-Bennâ (14 Ekim 1906 - 12 ?ubat 1949), M?s?rl? siyasi ve dini lider. Müslüman Karde?ler adl? te?kilat?n?n kurucusudur. Ayn? zamanda...


Biography
Nouri al-Maliki
Nuri Kamil Muhammed Hasan el-Maliki (d. 20 Haziran 1950, Kerbela, Irak), ?u an Irak Cumhuriyetinin ba?bakanl??? görevinde bulunan Irakl? siyasetçi ve devlet adam?d?r. ABD...


Biography
Muammar al-Qaddafi
Muammer Muhammad Abu Minyar el-Kaddafi (d. 7 Haziran 1942; Sirte, Libya - ö. 20 Ekim 2011; Sirte), eski Libya lideri. 1969 y?l?nda yapm?? oldu?u darbe sonucu iktidara...


Biography