Kursları
Çok De?i?kenli Fonksiyonlarda Türev ve Entegral / Multivariable...
Ders çok de?i?kenli fonksiyonlarda türev ve entegral kavramlar?n? geli?tirmek ve bu konulardaki problemleri çözme yöntemlerini sunmaktad?r. Ders gerçek ya?amdan gelen...


Coursera